Neurologisch onderzoek

Lezing/workshop verzorgd door Mattijn Buwalda, anesthesioloog-intensivist en duikerarts.

Een zeer nuttige lezing voor duikers die (gaan) duiken op 'remote locations'.

De meest gevreesde verschijnselen/ symptomen van decompressieziekte (DCS) hebben te maken met zenuwen, ruggenmerg en de hersenen.

Onderwerpen

Stel je eens voor dat je buddy op een safariboot op de Rode zee 30 minuten na de duik gaat klagen over tintelingen in zijn arm. Dan bel je DAN! De DAN duikdokter vraagt dan of er meer verschijnselen zijn. Hij/zij wil de ernst en de prognose kunnen inschatten. Het is dan heel belangrijk dat neurologische symptomen gedocumenteerd worden. Ook het uitsluiten van neurologische symptomen is belangrijk. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om bij een huiduitslag alleen met zuurstof te behandelen en niet direct tot evacuatie over te gaan, maar dan mogen er geen andere ernstige symptomen zijn! Hoe doe je dat? Is dat niet iets voor dokters? Ja maar ook jij kan een eenvoudig neurologisch onderzoek leren! Na wat theorie gaan we in kleine groepjes aan de hand van een checklist, oefenen. Je zult zien dat het makkelijker is dan je denkt. Bovendien is het nog leuk ook. Een zeer nuttige lezing voor duikers die (gaan) duiken op 'remote locations'.

Dit is een workshop die uitsluitend uit een theorieles bestaat.

Praktische informatie

Aantal sessies   1 theorieles
Tarief   €5,-
Minimum aantal deelnemers   8
Maximum aantal deelnemers   20

 

Aanmelden

Bij voldoende animo plannen wij een opleiding in. Neem contact op via info@4divers.nl

To Top